Trung tâm gia sư tây đô

Giáo viên chất lượng

Đào tạo học sinh ưu tú

Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà Cần Thơ

💰 Bảng học phí cho học sinh lớp 1,2,3,4,5 và ôn thi lên lớp 6:

✅ Từ 100.000 đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút nếu gia sư là giáo viên

✅ Từ 70.000 đ đến 100.000 đ / 1 buổi 90 phút nếu gia sư là sinh viên

💰 Bảng học phí cho học sinh lớp 6,7,8,9 và ôn thi lên lớp 10:

✅ Giáo viên : mức học phí từ 100.000đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút

✅ Sinh viên : mức học phí từ 70.000đ đến 120.000 đ / 1 buổi 90 phút

💰 Bảng học phí gia sư Cần Thơ cho học sinh lớp 10,11,12 và ôn thi đại học:

✅ Giáo viên: mức học phí từ 100.000đ đến 180.000đ / 1 buổi 90 phút

✅ Sinh viên: mức học phí từ 80.000đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút

bảng giá học phí gia sư tại cần thơ

⚡ Sau đây kính mời quý PHHS xem qua bảng giá học phí do gia sư đề xuất tại TP Cần Thơ, bảng giá này thường là mức học phí trên 90 phút.

👉 Bảng giá do gia sư đề xuất tại Cần Thơ

Bảng giá gia sư Toán

🍁 Danh Nhum, Giáo viên đứng lớp Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1 - 12

Học phí: 200.000đ/90 phút

🍁 Đặng trần ngọc duy, Sinh viên năm 4 Toán

Đăng ký dạy: Toán lớp 1

Học phí: 120.000 -150.000đ/ 90 phút

🍁 Võ Đức Toàn, Sinh viên năm 4 Toán

Đăng ký dạy: Toán lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11

Học phí: 200.000/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Mỹ, Tốt nghiệp đại học Toán

Đăng ký dạy: Toán, tiếng việt, tiếng anh từ lớp 1 - 5

Học phí: 140.000đ/90 phút

🍁 Lâm Thành Toản, Tốt nghiệp đại học Toán

Đăng ký dạy: Toán 6,7,8,9, có thể dạy 10,11,12,1,2,3,4,5, có thể kèm toán tiếng anh trên mạng lớp 8

Học phí: 150.000-200.000đ/ 90 phút

🍁 Lê Phú Thọ , Tốt nghiệp đại học Toán

Đăng ký dạy: Toán lớp 1-12

Học phí: 120/90phút

🍁 Huỳnh Hoàng Phương, Sinh viên năm 2 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1 đến lớp 8

Học phí: 120.000- 140.000đ/90 phút

🍁 Quách Chí Công , Sinh viên năm 2 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ 1-6

Học phí: 110.000/ 90 phút

🍁 Nguyễn Văn Thái, Giáo viên đứng lớp Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 6 - 7

Học phí: 150 000/90 phút

🍁 Lê Thanh Bình, Sinh viên năm 3 Toán

Đăng ký dạy: Toán lớp 1-12

Học phí: 150.000/90 phút

Bảng giá gia sư Lý

🍁 Lê Tố Khanh , Giáo viên đứng lớp Vật lý

Chuyên dạy: Lý từ lớp 8_12

Học phí: 150.000/90p

🍁 Trần Thị Diễm Trinh, Tốt nghiệp đại học Vật lý

Chuyên dạy: Toán lý hoá sinh 6-7-8-9. Lý 10-11-12

Học phí: 150-200k/90'

🍁 Nguyễn Văn Khanh, Giáo viên đứng lớp Vật lý

Chuyên dạy: vât lý từ 10-12

Học phí: 1200000-2000000

🍁 Nguyễn Hoàng Khang, Sinh viên năm 2 Vật lý

Chuyên dạy: Vật Lý 6 - 11

Học phí: 90.000đ/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Trúc Mai, Sinh viên năm 4 Vật lý

Chuyên dạy: Toán, tiếng việt lớp 1, 2, 3, 4, 5. Vật lý 6,7,8,9

Học phí: 110.000₫/90 phút

🍁 Nguyễn Minh Chiến, Thạc sỹ Vật lý

Chuyên dạy: Lý 6,7,8,9,10,11,12

Học phí: 100-150/90 phút

🍁 Lê Thị Diễm Huỳnh , Sinh viên năm 5 Vật lý

Chuyên dạy: Lý từ lớp 6-11

Học phí: 120000-200000/90 phút

🍁 Lê Thị Bảo Ngọc , Sinh viên năm 3 Vật lý

Chuyên dạy: Vật lý từ lớp 6-11

Học phí: 120.000/ 90p

🍁 Mai Thị Yến Nhi, Sinh viên năm 4 Vật lý

Chuyên dạy: Tiếng Việt và Toán từ 1 - 5, lý từ 8 - 11.

Học phí: 120.000/90 phút

🍁 Lê Hoàng Tuấn, Thạc sỹ Vật lý

Chuyên dạy: Vật lý 6 đến 12

Học phí: thoản thuận

Bảng giá gia sư Hóa

🍁 Trần Bích Thuận , Sinh viên năm 3 Hóa học

Chuyên dạy: Hóa học 6-12

Học phí: 120.000-200.000đ/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Sinh viên năm 4 Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ 8 - 11

Học phí: 120₫/ 90 phút

🍁 Nguyễn Thị Kim Đan , Sinh viên năm 2 Hóa học

Chuyên dạy: Hoá từ lớp 8 - 12

Học phí: 100.000-150.000₫/90 phút

🍁 Chế Minh Ngữ, Thạc sỹ Hóa học

Chuyên dạy: Hoá lớp 8-12

Học phí: 150.000đ/90 phút

🍁 Nguyễn Đình Khoa , Sinh viên năm 1 Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ lớp 8 -11

Học phí: 100.000 -150.000/90phút

🍁 Lê Quốc Toàn, Thạc sỹ Hóa học

Chuyên dạy: Hóa học từ lớp 7 -12

Học phí: 200.000đ/90 phút

🍁 NGUYỄN HOÀI KHANG, Sinh viên năm 2 Hóa học

Chuyên dạy: Hóa học từ lớp 8 - 9

Học phí: 150.000đ/90 phút

🍁 Trần Đại Nhân, Sinh viên năm 1 Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ 8-12, Anh Văn từ 6-12

Học phí: 100.000/90p

🍁 Nguyễn Văn Linh , Tốt nghiệp đại học Hóa học

Chuyên dạy: Hóa học từ lớp 8 đến 12

Học phí: 150000đ/90p

🍁 Hoàng Khang, Sinh viên năm 1 Hóa học

Chuyên dạy: Hoá từ lớp 10-12

Học phí: 150000/90 phút

Bảng giá gia sư tiếng Anh

🍁 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh, Sinh viên năm 3 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1 - 12

Học phí: 100.000 - 200.000đ / 90 phút

🍁 Nguyễn Thị Trúc Linh , Sinh viên năm 3 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Toán, tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1-5

Học phí: 90000-120000

🍁 Mai Trung Tài, Sinh viên năm 4 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Anh Văn lớp 1-5, tiếng Anh giao tiếp, luyện nghe thụ động

Học phí: 89.000đ/90 phút

🍁 Trần Đặng Tiểu Linh, Sinh viên năm 1 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh lớp 1 - 10

Học phí: 120.000/ 90 phút

🍁 Nguyễn Chúc Phương, Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1-12

Học phí: 120.000-200.000 đ/90

🍁 Hồ Bảo Châu, Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ 1-11

Học phí: 100.000 đến 200.0000 đ/b

🍁 Trần Thi Thu Thủy, Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh mầm non - lớp 5

Học phí: 120000-140000

🍁 Phan Thi Ha My, Sinh viên năm 3 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1-12

Học phí: 150.000 -180.000đ/90 phút

🍁 Lê Ngọc Thanh, Sinh viên năm 3 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh lớp 1 -12, Tiếng Anh giao tiếp

Học phí: 120.000 - 150.000/90 phút

🍁 Lê Hoàng Anh Phượng , Sinh viên năm 2 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh 1-12

Học phí: 120/90 phút

Bảng giá gia sư môn văn

🍁 Nguyễn Phạm Bảo Hân, Sinh viên năm 1 Ngữ văn

Chuyên dạy: Văn từ lớp 6 - 10

Học phí: 90.000 - 120.000/90 phút

🍁 Trần Thị Mỹ Nhung , Sinh viên năm 2 Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán, Tiếng Việt 1-5; Ngữ Văn 6-8

Học phí: 100.000-125.000₫/90p

🍁 Phạm Thanh Thúy, Sinh viên năm 3 Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ văn 1- 12

Học phí: 120.000đ/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Nguyệt Hồng, Sinh viên năm 1 Ngữ văn

Chuyên dạy: ngữ văn từ lớp 6-12, các lớp tiểu học

Học phí: 70.000 - 120.000đ/ 90 phút

🍁 Phạm Minh Tuấn, Giáo viên đứng lớp Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ văn 6-9

Học phí: 150.000₫/90 phút

🍁 Quách phượng Hằng , Đang học cao học Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ văn từ lớp 6 đến 12

Học phí: 120.000 - 200.000₫/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Mộng Triều, Sinh viên năm 1 Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ Văn 6-12

Học phí: 100.000.150.000đ/120phút

🍁 Đặng Thanh Sang, Sinh viên năm 4 Ngữ văn

Chuyên dạy: Tin học lớp 3

Học phí: 120.000/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Yến Nhi, Tốt nghiệp đại học Ngữ văn

Chuyên dạy: Tiếng Việt, Toán lớp 1 - 5; Ngữ văn lớp 6 - 12

Học phí: Thỏa thuận

🍁 Danh Thị Bé Diệu, Sinh viên năm 4 Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ Văn từ lớp 1-5

Học phí: 120.000-200.000đ/90 phút

Bảng giá gia sư cấp 1 (lớp 1, 2, 3, 4, 5)

🍁 Phạm Thị Liễu, Sinh viên năm 1

Chuyên dạy: Toán lớp 1 - 3

Học phí: 150000 - 200000/90 phút

🍁 Bùi Đinh Anh Thư , Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán, Tiếng Việt dạy 1-5

Học phí: 120000-150000/90 phút

🍁 Nguyễn Tường Vy, Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán, Tiếng Việt từ lớp 1 - 5

Học phí: 120000 - 150000/ 90 phút

🍁 Hà Trung Quốc Huy, Tốt nghiệp đại học

Chuyên dạy: Toán từ lớp 1-5

Học phí: 150.000đ/90 phút có thể thương lượng

🍁 Nguyễn Thuý Duy, Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán từ lớp 1 - 5

Học phí: 120.000/90 phút

🍁 Trần Nguyễn Ngọc Nguyên , Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán, Tiếng Việt 1-5

Học phí: 120.000/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Kiều Duyên, Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán ,TV lớp 1-5

Học phí: 120-150/90 phút

🍁 Thái Bảo Quỳnh Sương, Sinh viên năm 2

Chuyên dạy: Toán, rèn chữ, tiếng việt lớp 1-5

Học phí: 120.000-200.000/ phút

🍁 Đoàn Thị Phương Thảo, Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán từ lớp 1 - 5, tiếng Việt từ lớp 1 - 5

Học phí: 100.000-120.000/90 phút

🍁 Huynh Thi Bich Thao , Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán Và Tiếng Việt lớp 1,2,3

Học phí: 120/buổi/90 phútHãy xem thêm gia sư từ hệ thống của Trung tâm: Tại đây!

☎️ Liên hệ tư vấn và đăng ký học điện thoại/ Zalo: 094 7704 596

1129  6/4/2023 7:07:14 AM


Đăng ký tìm gia sư    Đăng ký dạy thêm dạy kèm tại nhà Cần Thơ

BÌNH LUẬN

Viết bình Luận:

Lớp trên FacebookGia sư theo Khu vực Gia sư Ninh Kiều

 Gia sư Cái Răng

 Gia sư Phong Điền

 Gia sư Bình Thủy

 Gia sư Ô Môn

Gia sư theo môn Gia sư Mầm non

 Gia sư Tiểu Học

 Gia sư Toán

 Gia sư Lý

 Gia sư Hóa

 Gia sư tiếng Anh

 Gia sư văn học

 Gia sư môn Sinh

 Gia sư ngoại ngữ

 Gia sư Piano Guitar

 Gia sư tin học

  Gia sư luyện vẽ

Gia sư theo lớp Gia sư lớp 1

 Gia sư lớp 2

 Gia sư lớp 3

 Gia sư lớp 4

 Gia sư lớp 5

 Gia sư lớp 6

 Gia sư lớp 7

 Gia sư lớp 8

 Gia sư lớp 9

 Gia sư lớp 10

 Gia sư lớp 11

 Gia sư lớp 12

Dành cho gia sư Cập nhật hồ sơ gia sư

 Việc làm cần tìm gia sư

 Cách lấy mã số gia sư

 Cách tuyển gia sư của Trung tâm

Hãy like facebook để nhận thông tin lớp mới thường xuyên

Trung tâm Gia Sư Tây Đô

Dạy kèm tại nhà – Chất lượng số 1

Điện thoại: 094 7704 596

Địa chỉ: 73/33 Nguyễn Trãi, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

© Designed by Tin Hoc Tay Do